Култура

Универзитетско радио - СТУДЕНТ ФМ

СТУДЕНТ ФМ 92.9 е радио на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ од Скопје. Неговата главна цел е да биде медиум за студентите во секоја смисла на зборот – за идните новинари, место за практикување на знаењата стекнати за време на студиите...