PRESS TO EXIT PROJECT SPACE

Здружението на граѓани Проектен простор Прес ту егзит - Скопје е основано во 2004 година од страна на уметниците Јане Чаловски и Христина Иваноска како посебна програмски базирана уметничка иницијатива за истражување и продукција во полето на визуелните уметности и кураторските практики. Трите главни програми на активности на здружението се: Иницијатива за кураторски гостувања; Нови проектни продукции; и Предавања, презентации и изложби, насочени кон изнаоѓање нови начини за генерирање и продукција на проекти како и воспоставување на соработки со уметници и куратори од Македонија и странство.

Дознај повеќе на


http://presstoexit.org.mk

Апликацијата е испратена!
Настана грешка при испраќање, обидете се повторно