Клуб на Оратори

Активностите на Клубот на оратори вклучуваат обуки по реторика и по јавно говорништво на Правниот факултет и низ средните училишта, организација на oраторската вечер „Иво Пухан“ на Правниот факултет, трибини, панел-дискусии...

Нема отворени позиции :(
Сепак можеш да ја контактираш организацијата преку следниот линк:

https://www.facebook.com/KlubNaOratoriForumOratores

Апликацијата е испратена!
Настана грешка при испраќање, обидете се повторно