Џифони Македонија

Меѓународен филмски фестивал за млади ЏИФОНИ МАКЕДОНИЈА се одржува во Скопје од 2013 година.

Дознај повеќе на


http://giffoni.mk/

Апликацијата е испратена!
Настана грешка при испраќање, обидете се повторно