ЗОНА - Кавацарци

Здружението на граѓани ЗОНА - Кавадарци е невладина, непрофитна и непартијска организација. Формирано е во 2003-та година на територијата на општина Кавадарци. Активно работи на програмите за Намалување на Штети од Употреба на Дроги на ниво на општина Кавадарци од 2005-та година.

Дознај повеќе на


http://zonakavadarci.org.mk

Апликацијата е испратена!
Настана грешка при испраќање, обидете се повторно