Здружение на информатичарите на Македонија

Граѓаните се здружуваат во Здружение на информатичарите на Македонија заради вршење дејности и активности со цел за негување, популаризација и унапредување на информатиката и нејзината примена, подобрување на својот статус и статусот на информатиката во општеството, како и задоволување на потребите од стручни лица и стручна помош во институциите и организациите во државата.

Дознај повеќе на


http://cs.org.mk

Апликацијата е испратена!
Настана грешка при испраќање, обидете се повторно