Волонтерски Центар Скопје

Невладина младинска организација основана во 2005 година. Главната цел на организацијата е да се овозможат неформални едукативни можности на младите, во различни полиња, на локално и интернационално ниво; да се промовира идеата на волонтерство и да се поврзат млади без разлика на националеност, политички, економски или социјален статус

ЕВС волонтер во Романија

  • Почеток: 2019-05-20
  • Времетраење: 12 месеци

Проектот нуди имплементација на ЕВС активности, каде што 8 волонтери со помалку можности ќе направат волонтерски активности во врска со општествените групи на 450 млади со помалку можности.

ЕВС волонтер во Брисел!

  • Почеток: 2019-09-20
  • Времетраење: 12 месеци

Волонтерски Центар Скпоје објавува повик за 8 волонтери во Брисел, Белгија. Повеќето проекти започнуваат во август или септември 2019 и траат 12 месеци. Некои проекти содржат директен контакт со обесправени луѓе, што значи дека волонтерите треба да имаат почетно или средно ниво на француски јазик, да се гарантира интеграција во овие проекти.

Апликацијата е испратена!
Настана грешка при испраќање, обидете се повторно