Волонтерски Центар Скопје

Невладина младинска организација основана во 2005 година. Главната цел на организацијата е да се овозможат неформални едукативни можности на младите, во различни полиња, на локално и интернационално ниво; да се промовира идеата на волонтерство и да се поврзат млади без разлика на националеност, политички, економски или социјален статус

Дознај повеќе на


https://www.facebook.com/vcs.skopje

Апликацијата е испратена!
Настана грешка при испраќање, обидете се повторно