СТАР - СТАР

СТАР-СТАР е здружение за заштита, за промовирање и за унапредување на маргинализираните професии, со посебен интерес кон сексуалните работници, кон подобрување на нивниот социјален и здравствен статус, како и кон подигнување на свеста кај општата популација во насока на нивно прифаќање и на почитување на нивните човекови права и слободи

Дознај повеќе на


https://www.facebook.com/starsexwork

Апликацијата е испратена!
Настана грешка при испраќање, обидете се повторно