Споделено Знаење

Споделено знаење е организација на викимедијанци со главна цел да раководи со иницијативи и проекти на Википедија за збогатување и подобрување на истата.

Фотограф

На нашиот проект Фотолов, ентузијасти и доброволци-фотографи можат да фотографираат одредени градби или настани во Македонија со цел тие да бидат закачени на страницата на Викимедија и истите тие фотографии подоцна да се користат за статии на Википедија.
Секој што ќе пристапи на овој проект, ќе може да избере една од понудите за фотографирање или да предложи нов предлог односно тема што би ја покрил. За сите трошкови што учесникот би ги направил, нашето здружение ќе ги покрие, се додека не надмине 3,000 денари.

Напомена: Фотографиите мора да се сосема нови и учесникот мора сам да ги закачи. Ние од Споделено Знаење може да му дадеме упатства како правилно да ги закачи.

Страницата за проектот:
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8

Страницата за предложените места:
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0

Учесник во наградна кампања (Закачувач на слики на Википедија)

  • Почеток: 2020-07-01
  • Времетраење: 2020-08-31

Статии без илустрација или на англиски јазик: Wikipedia Pages Wanting Photos (WPWP) е кампања на меѓународно ниво за вметнување на илустрации во википедиските статии на кои им недостигаат. Идејата е да се искористат фотографиите и останатите илустрации, кои веќе постојат на т.н. Ризница, и да се вметнат во соодветните статии на Википедија. На Википедија на македонски јазик, организатори на оваа кампања се здруженијата на граѓани „ГЛАМ Македонија“ и „Споделено знаење“.
Кампањата трае од 1 јули од 31 август 2020 година и има награден фонд од 1.000 евра (1 награда – ваучер од вредност од 12 илјади денари и 8 награди – ваучери од вредност од 6 илјади денари).
Дополнително, може да се освои и една од меѓународните награди бидејќи учесникот паралелно учествува на домашната и меѓународната кампања. Наградниот фонд на меѓународната кампања е: прва награда 500 долари (САД); втора награда 400 долари; трета награда 300 долари. Како дополнителни награди се: награда за учесник кој поставил најголем број звучни илустрации во статии 200 долари; награда за учесник кој поставил најголем број на видео илустрации во стати 200 долари; награда за учесник кој е нов на Википедија и поставил најголем број на илустрации во статии 200 долари.
На кампањата може да учествува секоја личност се додека има направено сметка (профил) на Википедија. Учесникот за да влезе во кругот на добитниците треба да закачи слики на најмалку 100 статии.

Страница за кампањата која претставува и прирачник како се учествува: https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0

Апликацијата е испратена!
Настана грешка при испраќање, обидете се повторно