Споделено Знаење

Споделено знаење е организација на викимедијанци со главна цел да раководи со иницијативи и проекти на Википедија за збогатување и подобрување на истата.

Фотограф

На нашиот проект Фотолов, ентузијасти и доброволци-фотографи можат да фотографираат одредени градби или настани во Македонија со цел тие да бидат закачени на страницата на Викимедија и истите тие фотографии подоцна да се користат за статии на Википедија.
Секој што ќе пристапи на овој проект, ќе може да избере една од понудите за фотографирање или да предложи нов предлог односно тема што би ја покрил. За сите трошкови што учесникот би ги направил, нашето здружение ќе ги покрие, се додека не надмине 3,000 денари.

Напомена: Фотографиите мора да се сосема нови и учесникот мора сам да ги закачи. Ние од Споделено Знаење може да му дадеме упатства како правилно да ги закачи.

Апликацијата е испратена!
Настана грешка при испраќање, обидете се повторно