Лабораторија за Социјална Иновација - SMARTUP

Целтта на организацијата е да се поддржат и развијат социјални иновации и бизниси како одговор на критични социјални предизвици, пазвој на еко систем од социјани иновации кои ги вклучуваат јавните и привани сектори, академијата и невладините организации, со тоа правејќи социјално, економско и еколошко оддржлива заедница.

Дознај повеќе на


https://www.facebook.com/pg/ngosmartup

Апликацијата е испратена!
Настана грешка при испраќање, обидете се повторно