SMARTUP - Лабораторија за социјални иновации Скопје

СмартАп е лабораторија за социјални иновации која работи на поврзување на различните засегнати страни во еден еко-систем кој промовира и развива социјални иновации со цел градење на општество кое е општествено, економски и еколошки одржливо. Целта на организацијата е градење на капацитите на луѓето и обезбедување на алатки преку кои тие ќе можат активно да учествуваат во решавањето на општествените предизвици.

Дознај повеќе на


https://www.facebook.com/ngosmartup/

Апликацијата е испратена!
Настана грешка при испраќање, обидете се повторно