ЗСП Психеско

ЗСП Психеско е првото здружение на студенти по психологија во Македонија. Визијата на Здружението е промоција на психологијата како академска област, воедно и подобрување на знаењата, вештините и компетенциите на студентите по психологија и младите воопшто во Македонија преку организирање на активности од неформален тип.

Дознај повеќе на


http://psihesko.org/

Апликацијата е испратена!
Настана грешка при испраќање, обидете се повторно