Охрид SOS

Охрид SOS е граѓанска иницијатива која започна по јавната расправа за предлог-извештај за стратегиска оцена на животната средина за измените во општиот урбанистички план за Охрид 2014-2024 година, кој се одржа на почетокот на 2015 година.

Дознај повеќе на


https://ohridsos.org

Апликацијата е испратена!
Настана грешка при испраќање, обидете се повторно