НОВУС

Центарот за истражување и анализи НОВУС Струмица е организација која делува на локално, регионално и државно ниво е насочена кон подобрување и подигнување на општествената положба и свест на граѓаните и младите, со посебен акцент на заштита и афирмација на основните човекови права и слободи, загарантирани со Уставот...

Дознај повеќе на


http://associationnovus.org/

Апликацијата е испратена!
Настана грешка при испраќање, обидете се повторно