Не Биди Ѓубре

Неформално граѓанско движење мотивирано од чувство на срам да се живее во ѓубре. Основна цел - да се спречи тенденцијата РМ и официјално да стане депонија, како и нејзино комплетно "чистење" од се' што е ѓубре!

Дознај повеќе на


https://www.facebook.com/groups/192261398109214/

Апликацијата е испратена!
Настана грешка при испраќање, обидете се повторно