Наша Добра Земја

Првата задруга на потрошувачи во Македонија- Непрофитни - затоа што не не интересира да заработуваме на сметка на производителите, потрошувачите и здравјето на нас и сите во мрежата

Нема отворени позиции :(
Сепак можеш да ја контактираш организацијата преку следниот линк:

https://www.facebook.com/dobrazemja

Апликацијата е испратена!
Настана грешка при испраќање, обидете се повторно