Национален младински совет на Македонија

Мисија на Националниот младински совет на Македонија е да ги претставува интересите и потребите на младите луѓе како врска со сите чинители и да обезбеди вклучување и активно учество на младите во процесот на донесување одлуки на секое ниво.

Нема отворени позиции :(
Сепак можеш да ја контактираш организацијата преку следниот линк:

http://www.nms.org.mk/mk

Апликацијата е испратена!
Настана грешка при испраќање, обидете се повторно