Македонски Политиколошки Форум

Македонски политиколошки форум, претставува студенска организација на студентите на политички науки при Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје, активен член на Интернационалната асоцијација на студенти на политички науки – IAPSS.

Дознај повеќе на


http://mpfskopje.wixsite.com/mpfskopje

Апликацијата е испратена!
Настана грешка при испраќање, обидете се повторно