ММСА

Македонска Медицинска Студентска Асоцијација - Наша цел и визија се студенти по медицина едуцирани по највисоки eвропски стандарди. Организираме разни едукативни и истражувачки вонкурикулумски активности, студентски размени...

Дознај повеќе на


https://www.facebook.com/mmsaofficial

Апликацијата е испратена!
Настана грешка при испраќање, обидете се повторно