Македонско Еколошко Друштво

Македонското еколошко друштво (МЕД) претставува еколошка невладина организација. МЕД своите цели и задачи ги остварува преку спроведување на проекти како и организирање научни и стручни собири.

Нема отворени позиции :(
Сепак можеш да ја контактираш организацијата преку следниот линк:

http://mes.org.mk/nov-sajt

Апликацијата е испратена!
Настана грешка при испраќање, обидете се повторно