Македонско Еколошко Друштво

МЕД е најстара еколошка организација во Македонија којашто е основана во 1972 година. Македонското еколошко друштво (МЕД) е здружение на граѓани, активно во областа на екологијата и заштитата на животната средина. МЕД своите цели и задачи ги остварува преку спроведување и учество на проекти, како и организирање научни и стручни собири. МЕД помага кон формирање млади кадри кои во иднина би се справувале со предизвиците на полето на екологијата, заштитата на животната средина и природата.

Дознај повеќе на


http://mes.org.mk/

Апликацијата е испратена!
Настана грешка при испраќање, обидете се повторно