Креактив

Креактив е младинска организација која промовира активно младинско граѓанство преку креативни и иновативни идеи. Креактив се залага за поголема вклученост на младите во процесот на донесување одлуки, на локално и на национално ниво, кои директно ги засегаат младите.

Нема отворени позиции :(
Сепак можеш да ја контактираш организацијата преку следниот линк:

http://www.kreaktiv.mk

Апликацијата е испратена!
Настана грешка при испраќање, обидете се повторно