ИРЗ Тетово

Инсиститутот за развој на заедницата (ИРЗ) е оддржлива цивилна и граѓанска организација која се залага за градење на демократска и мултиетничка заедница преку зајакнување на капацитетите на индивидуалците, организациите и инситутциите.

Нема отворени позиции :(
Сепак можеш да ја контактираш организацијата преку следниот линк:

http://www.irz.org.mk

Апликацијата е испратена!
Настана грешка при испраќање, обидете се повторно