ИРЗ Тетово

Инсиститутот за развој на заедницата (ИРЗ) е оддржлива цивилна и граѓанска организација која се залага за градење на демократска и мултиетничка заедница преку зајакнување на капацитетите на индивидуалците, организациите и инситутциите.

Дознај повеќе на


http://www.irz.org.mk

Апликацијата е испратена!
Настана грешка при испраќање, обидете се повторно