ИАЕСТЕ Македонија

ИАЕСТЕ Македонија е независна, невладина, неполитичка, волонтерска и студентска организација која овозможува размена на студенти од техничките факултети за извршување на стручна пракса. Таа е полноправен член на Меѓународната организација ИАЕСТЕ.

Редовен Член

ИАЕСТЕ Македонија има 4 локални комитети во: Скопје, Битола, Штип и Охрид и ги вклучува студентите од сите државни технички факултети во Македонија. Во ИАЕСТЕ Македонија можат да волонтира секој кој сака да се надогради себеси, да се дружи и да замине на платена стручна пракса во странство.

Апликацијата е испратена!
Настана грешка при испраќање, обидете се повторно