Х.Е.Р.А

ХЕРА се залага за унапредување на човековите права на сите луѓе во областа на сексуалното и репродуктивно здравје, засновани на принципите на социјална правда и родова еднаквост притоа користејќи стратегии на застапување, обезбедување на образование и услуги и континуиран и системски развој и истражување.

Нема отворени позиции :(
Сепак можеш да ја контактираш организацијата преку следниот линк:

https://hera.org.mk

Апликацијата е испратена!
Настана грешка при испраќање, обидете се повторно