ESTIEM LG Скопје

ESTIEM е организација за Европски Студенти за Индустриско Инженерство и Менаџмент, кои ги комбинираат технолошките познавања со менаџерските способности. Нашата цел е да се создадат и оддржат врски меѓу студенти ширум Европа како и поддржување на нивниот личен и професионален развој.

Апликацијата е испратена!
Настана грешка при испраќање, обидете се повторно