ЕЕСТЕК ЛК Скопје

Целта на организацијата е да воспостави контакти помеѓу самите студенти како и помеѓу студентите и нивните идни работодавачи. Интернационалните собири, организирани од локалните комитети на EESTEC, имаат за цел да ги развијат и подобрат организациските и комуникациските способности на идните инженери, како и воспоставување размена на идеи и техничко знаење и стекнување лично и професионално искуство.

Дознај повеќе на


http://eestec-sk.org.mk

Апликацијата е испратена!
Настана грешка при испраќање, обидете се повторно