Е.Д.Е.Н.

Е.Д.Е.Н. цели кон создавање на општество каде што интегритетот и достоинството на животните и животната средина ќе бидат еднакво почитувани и уважувани од страна на човекот, бидејќи ненасилството кон животните и животната средина доведува до искоренување на насилството меѓу луѓето.

Дознај повеќе на


http://www.eden.org.mk/

Апликацијата е испратена!
Настана грешка при испраќање, обидете се повторно