Здружение на Шумарскиот факултет

Нашата организација се залага за: поттикнување активности кај студентите од шумарство; озеленување и унапредување на животната средина; збогатување на нивните стручни познавања и искуства; обезбедување и дистрибуција на информации до студентите од областите шумарство и животна средина...

Дознај повеќе на


http://www.sf.ukim.edu.mk/dren.htm

Апликацијата е испратена!
Настана грешка при испраќање, обидете се повторно