Дебатни клубови на УКИМ

Дебатните клубови се неформални здруженија на студенти кои функционираат на Економскиот факултет, Скопје; на Филозофскиот факултет, Скопје и на Правниот факултет „Јустинијан Први“. Нивната цел е да ги обучат студентите за компетитивно дебатирање во форматот британска парламентарна дебата, како и да ја прошират идејата за аргументирано комуницирање и изразување во академската средина.

Дознај повеќе на


https://www.facebook.com/MOFdebata

Апликацијата е испратена!
Настана грешка при испраќање, обидете се повторно