ЦЕФЕ Македонија

Мисијата на ЦЕФЕ Македонија е да ги подобрува претприемaчките перформанси на економските актери преку стимулирање на претприемaчко однесување и развој на бизнис компетенции. Ние веруваме и работиме кон градење на претприемaчко општество и ги учиме лицата да бидат иноватори и претприемачи.

Нема отворени позиции :(
Сепак можеш да ја контактираш организацијата преку следниот линк:

http://cefe.mk

Апликацијата е испратена!
Настана грешка при испраќање, обидете се повторно