АКСИОС – Скопје

Студентското археолошко здружение АКСИОС е основано во 2001 год. со цел да ги здружува студентите по археологија на Филозофскиот факултет во Скопје, за остварување на заедничките интереси

Дознај повеќе на


https://www.facebook.com/sazaxiosskopje

Апликацијата е испратена!
Настана грешка при испраќање, обидете се повторно