Ајде Македонија

Визијата на Ајде Македонија е да ја види Македонија без отпад. Поставивме цели за нашите три основни стратегии за креирање на јавна свест и обезбедување едукација за одржливи практики со отпад, активирање на граѓанското учество преку одржливи отпадни практики и развој и спроведување на одржливи услуги во врска со отпадот.

Дознај повеќе на


http://ajdemakedonija.mk/mk/

Апликацијата е испратена!
Настана грешка при испраќање, обидете се повторно