Екологија

Скопје Смог Аларм

Скопје Смог Аларм работи на подигнување на свеста околу здравствените ризици од аерозагадување, инспирирање на народот за преземање на граѓански иницијативи против аерозагадувањето и помагање да ја оставиме земјата во подобра состојба од што ја најдовме!

3 позиции

Ајде Македонија

Визијата на Ајде Македонија е да ја види Македонија без отпад. Поставивме цели за нашите три основни стратегии за креирање на јавна свест и обезбедување едукација за одржливи практики со отпад, активирање на граѓанското учество преку одржливи отпадни практики и развој и спроведување на одржливи услуги во врска со отпадот.

Еко-Свест

Мисијата на Еко-свест е да истражува, информира и делува кон унапредување на јавните политики и навиките за одржливо живеење и заштита на животната средина. Еко-свест поддржува и поттикнува граѓанска свесност и активно учество и промовира практични решенија во соработка со организации и институции. Нашата визија е праведно, одговорно и совесно општество каде здрави граѓани одржливо живеат во благосостојба и во хармонија со животната средина.

Здружение на Шумарскиот факултет

Нашата организација се залага за: поттикнување активности кај студентите од шумарство; озеленување и унапредување на животната средина; збогатување на нивните стручни познавања и искуства; обезбедување и дистрибуција на информации до студентите од областите шумарство и животна средина...

Истражувачко друштво на студенти биолози

Истражувачко друштво на студенти биолози (ИДСБ) е младинска истражувачка организација, која се занимава со едукација на студентите и членовите во областа на биологијата како и истражување и изучување на биодиверзитетот на Р. Македонија.

Македонско Еколошко Друштво

МЕД е најстара еколошка организација во Македонија којашто е основана во 1972 година. Македонското еколошко друштво (МЕД) е здружение на граѓани, активно во областа на екологијата и заштитата на животната средина. МЕД своите цели и задачи ги остварува преку спроведување и учество на проекти, како и организирање научни и стручни собири. МЕД помага кон формирање млади кадри кои во иднина би се справувале со предизвиците на полето на екологијата, заштитата на животната средина и природата.